4 | | | What's New | | | 3
ประกาศรับโอน (ย้าย) เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (17 มิ.ย. 2560)


ผังเว็บไซต์
พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 053 489406-7 โทรสาร 053 489408