สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558

 

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผด.3)

     
รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุฯ งวดที่ 3 (1 กรกฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุฯ งวดที่ 2 (1 เมษายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุฯ งวดที่ 1 (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
   
 

 

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
     
สรุปข้อมูลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เอกสาร
สรุปข้อมูลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เอกสาร
     
     
     

 

กลับหน้าหลัก

ผังเว็บไซต์
พัฒนาโดย งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่วาง
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 830-882 ต่อ 43