เอกสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560
เอกสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
เอกสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
เอกสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2560
เอกสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
เอกสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560
เอกสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560
เอกสาร
สรุปผลการดūer">
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
เอกสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
เอกสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
เอกสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559
เอกสาร
     
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
เอกสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
เอกสาร