นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานงบการเงิน
       
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1
ตุลาคม
2558
เอกสาร
2
พฤศจิกายน
2558
เอกสาร
3
ธันวาคม
2558
เอกสาร
4
มกราคม
2559
เอกสาร
5
กุมภาพันธ์
2559
เอกสาร
6
มีนาคม
2559
เอกสาร
7
เมษายน
2559
เอกสาร
8
พฤษภาคม
2559
เอกสาร
9
มิถุนายน
2559
เอกสาร
10
กรกฎาคม
2559
เอกสาร
11
สิงหาคม
2559
เอกสาร
12
กันยายน
2559
เอกสาร
13
สรุปงบรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เอกสาร
       
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1
ตุลาคม
2557
เอกสาร
2
พฤศจิกายน
2557
เอกสาร
3
ธันวาคม
2557
เอกสาร
4
มกราคม
2558
เอกสาร
5
กุมภาพันธ์
2558
เอกสาร
6
มีนาคม
2558
เอกสาร
7
เมษายน
2558
เอกสาร
8
พฤษภาคม
2558
เอกสาร
9
มิถุนายน
2558
เอกสาร
10
กรกฎาคม
2558
เอกสาร
11
สิงหาคม
2558
เอกสาร
12
กันยายน
2558
เอกสาร
13
สรุปงบรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เอกสาร
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1
ตุลาคม
2556
2
พฤศจิกายน
2556
3
ธันวาคม
2556
4
มกราคม
2557
5
กุมภาพันธ์
2557
6
มีนาคม
2557
7
เมษายน
2557
8
พฤษภาคม
2557
9
มิถุนายน
2557
10
กรกฎาคม
2557
11
สิงหาคม
2557
12
กันยายน
2557
เอกสาร
13
สรุปงบรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสาร
       

กลับหน้าหลัก

ผังเว็บไซต์

พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 830-882 ต่อ 43