นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง ประจำปี พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
เอกสาร
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง ประจำปี พ.ศ. 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

กลับหน้าหลัก

 

 


ผังเว็บไซต์

พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 830-882 ต่อ 43