ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ประกาศรับโอน (ย้าย) เพื่อดำรงตำแหน่งพนักครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (17 มิถุนายน 2560)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2560 (11 พฤษภาคม 2560)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2560 (สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร)
ผังเว็บไซต์
พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 830-882 ต่อ 43