ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลแม่วาง
   
ข้อมูลผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลแม่วาง ประจำเดือน กันยายน 2561
ข้อมูลผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลแม่วาง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
ข้อมูลผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลแม่วาง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ข้อมูลผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลแม่วาง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ข้อมูลผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลแม่วาง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
ข้อมูลผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลแม่วาง ประจำเดือน เมษายน 2561
ข้อมูลผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลแม่วาง ประจำเดือน มีนาคม 2561
ผังเว็บไซต์
พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 830-882 ต่อ 43