ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


informationแผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลแม่วาง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2567 1.16 MB. 28
2 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 948 KB. 102
3 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 935 KB. 114
4 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 62.16 MB. 199
5 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1.06 MB. 217
6 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.65 MB. 210
7 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7.29 MB. 181
8 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1.03 MB. 188
9 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 539 KB. 204
10 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 528 KB. 176
11 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 532 KB. 167


แชร์หน้านี้: