4 | | | What's New | | | 3 เทศบาลตำบลแม่วาง ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั้งในอำเภอแม่วาง และใกล้เคียง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Index2561

ผังเว็บไซต์

พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 053 489406-7 โทรสาร 053 489408