ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแม่วาง (11 พฤษภาคา 2560)

 


 

 

 

 

 

 

 
ผังเว็บไซต์
พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 053 489406-7 โทรสาร 053 489408