ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด เทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

เข้าสู่เว็บไซต