สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่วาง

นายสง่า กันธิยะ ประธานสภาเทศบาล
นายสมบัติ ก่ำผัน รองประธานสภาเทศบาล
นายธนวัฒน์ สุรินต๊ะ เลขานุการสภาเทศบาล
นายนิกร อุ่นเมืองอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล
นายนิพนธ์ เจริญวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล
นายนพดล สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล
นายประดิษฐ์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิรัตน์ คำประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล
นายศร จันทร์ตา สมาชิกสภาเทศบาล
นายศรีพันธ์ หลวงเป๊ก สมาชิกสภาเทศบาล
นางสมศรี บุญมา สมาชิกสภาเทศบาล
นายอำนวย เต๋จา สมาชิกสภาเทศบาล
เราจะร่วมมือร่วมใจ รับใช้พ่อแม่พี่น้อง ด้วยความเต็มใจ

หากท่านมีปัญหาให้รับใช้ติดต่อสมาชิกสภาเทศบาลได้ทุกคนหรือสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่บ้านท่าน

เราจะเข้าไปแก้ปัญหาและรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยความเต็มใจ

กลับหน้าหลัก

 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

sxWeb Design Articles
พัฒนาโดยงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 830-882,
ติดต่อเทศบาลตำบลแม่
วาง