ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม บ้านดอนเปา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 สิงหาคม 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย 10 บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเปา อำภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 สิงหาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3/4 เชื่อม 3/6 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 สิงหาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านกิ่วแลป่าเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 สิงหาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโป่ง-ริมขาน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 สิงหาคม 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเปา ซอย 3/4 เชื่อม 3/6 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 สิงหาคม 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านกิ่วแลป่าเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 สิงหาคม 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโป่ง-ริมขาน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 สิงหาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ พร้อมลาน คสล.บ้านน้ำต้น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 มิถุนายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 4/12 บ้านกาด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 มิถุนายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (Overlay) ถนนรอบหมู่บ้านฝั่งทิศตะวันออก บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 มิถุนายน 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ พร้อมลาน คสล.บ้านน้ำต้น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 มิถุนายน 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (Overlay) ถนนรอบหมู่บ้านฝั่งทิศตะวันออก บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 พฤษภาคม 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 4/12 บ้านกาด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 พฤษภาคม 2562)
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างเมรุเผาศพ พร้อมลาน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านน้ำต้น ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 พฤษภาคม 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ พร้อมลาน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านน้ำต้น ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 เมษายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 บ้านกิ่วแลป่าเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 มีนาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง บ้านอัมพาราม หมู่ที่ 8 ลำเหมืองแพะ ซอย 2/1 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 มีนาคม 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง บ้านอัมพาราม หมู่ที่ 8 ลำเหมืองแพะ ซอย 2/1 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 บ้านกิ่วแลป่าเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย 12 บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 มกราคม 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 7/2 (ซอยข้างบ้านนายสมาน) บ้านกาด หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 มกราคม 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านนายประพันธ์ พรหมเสน - ลำน้ำวาง บ้านน้ำต้น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 มกราคม 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยข้างบ้านนางเสงี่ยม) บ้านกาด หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 มกราคม 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยข้างบ้านนายเสงี่ยม) บ้านกาด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 มกราคม 2562) (ยกเลิก)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายประพันธ์ พรหมเสน - ลำน้ำวาง บ้านน้ำต้น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 มกราคม 2562) (ยกเลิก)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7/2 (ซอยข้างบ้านนายสมาน) บ้านกาด หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 มกราคม 2562) (ยกเลิก)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย 12 บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 มกราคม 2562) (ยกเลิก)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ธันวาคม 2561)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 12 บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ธันวาคม 2561)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7/2 (ซอยข้างบ้านนายสมาน) บ้านกาด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ธันวาคม 2561)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยข้างบ้านนางเสงี่ยม) บ้านกาด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ธันวาคม 2561)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายประพันธ์ พรหมเสน - ลำน้ำวาง บ้านน้ำต้น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ธันวาคม 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป่าช้า บ้านน้ำต้น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ธันวาคม 2561)
ประกาศประกวดราคาค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 พฤศจิกายน 2561)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยข้างบ้านนางเสงี่ยม) บ้านกาด หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 พฤศจิกายน 2561)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย 12 บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยป่าช้า บ้านน้ำต้น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 7/2 (ซอยข้างบ้านนายสมาน) บ้านกาด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประพันธ์ พรหมเสน-ลำน้ำวาง บ้านน้ำต้น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 พฤศจิกายน 2561)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หน้าบ้านนางนวล ตั๋นโน บ้านมะกายยอน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่วาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ตุลาคม 2561)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองผาขาว บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่วาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ตุลาคม 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 3/2 บ้านดอนเปา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่วาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ตุลาคม 2561)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
ข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
   
 
ข้อมูลราคากลางโครงการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
ข้อมูลการรับซองเอกสาร (ซื้อซอง)
   
 
ข้อมูลการรับซองเอกสารโครงการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
ข้อมูลการยื่นเอกสาร (ยื่นซอง)
   
 
ข้อมูลการยื่นซองเอกสารโครงการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก
   
 
ข้อมูลรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโครงการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   

การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Overlay ซอยหน้าวัดอัมพาราม บ้านอัมพาราม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 กันยายน 2561)


   
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
กลับหน้าหลัก

 

ผังเว็บไซต์
พัฒนาโดย งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 053 489406-7 ต่อ 53 โทรสาร 053 489408