ผลิตภัณฑ์จากชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่วาง (OTOP)
 
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอำเภอแม่วาง
 
แผนที่แสดงเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอแม่วาง

 

 

ผังเว็บไซต์
พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 830-882 ต่อ 43