ข่าวประชาสัมพันธ์
   
รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการรายบุคคล ประเภทสวัสดิการสังคม เงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง (ผู้พิการ) 07/2563
รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการรายบุคคล ประเภทสวัสดิการสังคม เงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ) 07/2563
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (10 มิถุนายน 2563)

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่วาง ตำแหน่ง พนักานขับรถยนต์ (6 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศรับสมัคร "นางสาวแม่วาง ปี 2562" งานมหัศจรรย์แม่วาง (Amazing Maewang) ครั้งที่ 9 ปี 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานวิจัย "ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่"
ประกาศรับโอน (ย้าย) เพื่อดำรงตำแหน่งพนักครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (17 มิถุนายน 2560)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2560 (11 พฤษภาคม 2560)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2560 (สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร)
ผังเว็บไซต์
พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 830-882 ต่อ 43