ข่าวจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณที่ผ่านมา
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 สิงหาคม 2561)

   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ประเภทถนน  จำนวน  4  โครงการ  (21 สิงหาคม 2560) 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้า อบต.ดอนเปา  บ้านกิ่วแลป่าเป้า  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4/4 บ้านกาด  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตรงข้ามซอย 3/11  บ้านดอนเปา  ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4  บ้านป่าติ้ว  หมู่ที่ 5  ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  จำนวน  2  โครงการ ( 25 กรกฎาคม 2560 )
- โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. โรงฆ่าสัตว์  หมู่ที่  8  บ้านอัมพาราม  ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา  หมู่ที่ 4  บ้านดอนเปา  ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ประเภท อาคาร โครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนขนาด 6 ที่ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ [25 มิถุนายน 2558] ประกาศ เอกสารสอบราคา
เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศเอกสารการประมูล [23 มิถุนายน 2558]
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2557)
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

กลับหน้าหลัก หน้าข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผังเว็บไซต์
พัฒนาโดย งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 53 โทรสาร 0 5348 9408