แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
เทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม

รายงานข้อมูลการร้องเรียน

ข้อมูลร้องเรียนข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการร้องเรียนเหตุรำคาญ
ข้อมูลการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

กลับหน้าหลัก หน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408