รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสาร
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบครึ่งปีแรก)
เอกสาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบครึ่งปีแรก)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เอกสาร

กลับหน้าหลัก หน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408