รายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2559
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2559
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2559
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2559
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2559
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2559
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2558
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2558
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2557
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2557
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2558
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2558
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2558
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2558
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2558
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2558
เอกสาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2556
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2556
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2557
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2557
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2557
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2557
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2557
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2557
เอกสาร

[กลับหน้าหลัก] [กลับหน้ารายงานการเงิน] [กลับหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408