ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


markerติดต่อเทศบาลตำบลแม่วาง

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อเทศบาลตำบลแม่วาง

999 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360

เบอร์โทรศัพท์: 053-489406-7

โทรสาร: 053-489408

อีเมล: maewang_sm@hotmail.com

แบบฟอร์มติดต่อเทศบาลตำบลแม่วาง