ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่วาง www.maewang.go.th                               เปิดรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้ผลกระทบจากพายุฝน                               ติดตามข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่วางที่ Facebook เทศบาลตำบลแม่วาง
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 081-8818610

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสวัสดิ์ คำแสน

ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่วาง

นายสมศักดิ์ ญาติทอง

รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่วาง

นายจุมพล ไชยวงศ์

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่วาง

เขต 1

นายวิรัตน์ แก้วมาเรือน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่วาง

นายศักดิ์สิทธิ์ พุทธิราช

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่วาง

นายพงษ์เดช ตาเป็ง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่วาง

นายวัชระ ก้อนคำออน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่วาง

นายอภิชาติ เทพจักร์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่วาง

เขต 2

นายศรีชม กาใจ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่วาง

นายสุธรรม เต๊กหล้า

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่วาง

นางสมศรี บุญมา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่วาง

นายสวัสดิ์ คำแสน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่วาง

นายพิทักษ์ แซ่ว่า

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่วาง


แชร์ให้เพื่อน: