ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


structureคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
081-8818610

นางอ้อยใจ แก้วมา

รองนายกเทศมนตรี
053-489407ต่อ 12

นายสุชาติ บุญมา

รองนายกเทศมนตรี
053-489407 ต่อ 12

นายธัญญะ ปิยะพันธ์โอภาส

เลขานุการนายกเทศมนตรี
053-489407 ต่อ 12

นายภิภพ พะก่าพันธ์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
053-489407 ต่อ 12


แชร์ให้เพื่อน: