ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่วาง www.maewang.go.th                               เปิดรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้ผลกระทบจากพายุฝน                               ติดตามข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่วางที่ Facebook เทศบาลตำบลแม่วาง
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 081-8818610

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornประกาศเทศบาล

การพิจารณาการรับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาล

  • 3 สิงหาคม 2564
  • อ่าน 171 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง การพิจารณาการรับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาล
เพื่อให้การพิจารณาไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับโอน(ย้าย) เพื่อทำการพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลแม่วาง เวลา 09.00 เป็นต้นไป
รายละเอียดตามประกาศแนบแชร์หน้านี้: