ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่วาง www.maewang.go.th                               เปิดรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้ผลกระทบจากพายุฝน                               ติดตามข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่วางที่ Facebook เทศบาลตำบลแม่วาง
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลแม่วาง ได้รับการประเมิน ITA ระดับ ดีเยี่ยม

  • 6 กันยายน 2564
  • อ่าน 85 ครั้ง

สำนักงาน (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลแม่วางได้รับผลคะแนน 98.36 คะแนน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยมนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564

สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนโยบายการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้กับสังคมไทยแชร์หน้านี้: