ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

  • 30 มิถุนายน 2565
  • อ่าน 101 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่วาง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 เตรียมความพร้อมให้แก่ อสม. เทศบาลตำบลแม่วาง รับมือกับโรคไข้เลือดออก และมุ่งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพแชร์หน้านี้: