ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่วาง www.maewang.go.th                               เปิดรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้ผลกระทบจากพายุฝน                               ติดตามข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่วางที่ Facebook เทศบาลตำบลแม่วาง
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 081-8818610

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornประกาศเทศบาล

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่วาง

  • 2 สิงหาคม 2565
  • อ่าน 30 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่วางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ตามนัยมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่วาง 900 KB. 8


แชร์หน้านี้: