<
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornประกาศเทศบาล

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ .2566

  • 3 กุมภาพันธ์ 2566
  • อ่าน 392 ครั้ง

งานพัฒนารายได้ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลแม่วาง ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อเป็นการแสดงการดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และจัดทำบัญชีโดยแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี แล้วให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบทางเว็ปไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน

บัดนนี้งานพัฒนารายได้ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลแม่วางได้ดำเนินแล้วแล้วเสร็จและได้ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดเพื่อดูด้านล่าง

งานพัฒนารายได้ (กองคลัง)

โทร. 053489406-7 ต่อ 54

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 รายละเอียด ภ.ด.ส.3 260 KB. 135
2 ประกาศเทศบาลตำบลแม่วาง ภ.ด.ส.3 541 KB. 120


แชร์หน้านี้: