<
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornประกาศเทศบาล

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่วาง ปี 2566

  • 12 เมษายน 2566
  • อ่าน 528 ครั้ง

ตามที่เทศบาลตำบลแม่วาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด เทศบาลตำบลแม่วาง จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-24 มีนาคม 2566 และดำเนินการคัดเลือกเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ไปแล้วนั้น


บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ เสร็จสิ้นแล้ว เทศบาลตำบลแม่วาง จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรฯ ดังต่อไปนี้


ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านได้รับการบรรจุแต่งตั้งมารายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์แชร์หน้านี้: