<
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลแม่วาง

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง 2563-2566

  • 17 มิถุนายน 2565
  • อ่าน 265 ครั้งแชร์หน้านี้: