<
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

  • 20 มิถุนายน 2566
  • อ่าน 423 ครั้ง

เนื่องในวันยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน 2566 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ให้รู้เท่าทันโทษ และ ภัยของยาเสพติดรวมไปถึงร่วมด้วยช่วยกันป้องกันยาเสพติดในชุมชนแชร์หน้านี้: