<
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข่าวกิจกรรม

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยหลังป่าช้าบ้านกาด

  • 7 กันยายน 2566
  • อ่าน 392 ครั้ง

การดำเนินงานโครงการตามนโยบายร่วมกันของฝ่ายบริหารเทศบาล และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่วาง เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่วาง ให้มีสภาพที่ดี สวยงาม และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับชุมชน โดยเฉพาะปัญหาในช่วงฤดูฝนที่อาจเกิดน้ำขังบนถนนหรือในบริเวณต่าง ๆ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นต้น

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอยหลังป่าช้าบ้านกาด หมู่ 5 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ขนาดภายในกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ระยะทาง 137 เมตร เริ่มดำเนินงานตามสัญญาจ้างเมื่องวันที่ 17 สิงหาคม 2566 จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา 4 พฤศจิกายน 2566 รวมระยะเวลา 80 วัน ในงบประมาณตามสัญญาจ้าง 358,000 บาท

งานประชาสัมพันธ์

โทร. 053489406-7 ต่อ 60 หรือ 0956866941แชร์หน้านี้: