ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornประกาศเทศบาล

ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  • 20 กันยายน 2566
  • อ่าน 379 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่วาง ได้จัดทำประกาศแต่งตั้งพนักงานสำรวจเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง ตั้งแต่วันที่ 2 เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันแชร์หน้านี้: