ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornประกาศเทศบาล

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ เทศบาลตำบลแม่วาง

  • 10 ตุลาคม 2566
  • อ่าน 501 ครั้ง

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง ได้มีประกาศเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลแม่วาง พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อราชการ ยื่นคำร้องต่าง ๆ ขอความช่วยเหลือ แนะนำ และคำปรึกษา จากเทศบาลตำบลแม่วาง โดยประชาชนสามารถติดต่อราชการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. เว็ปไซต์

2.อีเมล์

3.แอปพลิเคชั่น

รายละเอียดปรากฎตามประกาศเทศบาลตำบลแม่วาง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศเทศบาลตำบลแม่วาง 506 KB. 53


แชร์หน้านี้: