<
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลแม่วาง

ภาพบรรยากาศการให้บริการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลแม่วาง

  • 8 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 208 ครั้ง

        วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 อาสาฟื้นฟูสมรรถภาพเทศบาลตำบลแม่วาง ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลแม่วาง โดยการทำกายภาพบำบัดด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และมีเจ้าหน้าที่อาสาฟื้นฟู ฯ ดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ อาทิ การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการเคลื่อนไหวอวัยวะและกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ตลอดจนการส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ฟื้นฟูสุขภาพจิตและขวัญกำลังใจของผู้เข้ารับบริการ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น และมีกำลังใจที่จะอยู่ร่วมกับสังคมต่อไปแชร์หน้านี้: