ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornประกาศเทศบาล

ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

  • 24 มกราคม 2567
  • อ่าน 714 ครั้ง

งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่วาง ได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีได้ทำการตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีแนบท้ายนี้ หากปรากฎว่าแบบบัญชีดังกล่าวที่เทศบาลตำบลแม่วางจัดทำขึ้น ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือมีรายการเปลี่ยนแปลง ขอให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขดังกล่าวให้ถูกต้อง

ดาวน์โหลดประกาศ และ เอกสารแนบท้ายประกาศได้ที่ รายการเอกสาร ด้านล่างนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ งานพัฒนารายได้ 053-489406-7 ต่อ 54

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 เอกสารแนบท้ายประกาศ 379 KB. 37
2 ประกาศเทศบาลตำบลแม่วาง 541 KB. 29


แชร์หน้านี้: