<
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข่าวกิจกรรม

ซ่อมแซมที่พักอาศัยเพื่อผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ด้อยโอกาส

  • 12 มีนาคม 2567
  • อ่าน 535 ครั้ง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล และ กองช่าง ได้ร่วมกันสำรวจและลงพื้นที่เพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่พักอาศัย ห้องน้ำ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น มีสุขภาวะอนามัยที่ดี สะอาด และมีความปลอดภัย ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการดำเนินการไปแล้วมากกว่า 3 รายด้วยกันในเขตของเทศบาลตำบลแม่วาง โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด รองปลัด ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อควบคุมดูแลการก่อสร้าง และซ่อมแซม

งานประชาสัมพันธ์

โทร. 053489406-7 ต่อ 60แชร์หน้านี้: