ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข้อมูลการรับซองเอกสาร (ซื้อซอง)

ข้อมูลการรับซองเอกสาร (ซื้อซอง) โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแพะ ระหว่างซอย 2 เชื่อม ซอย 4 บ้านอัมพาราม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 28 เมษายน 2565
  • อ่าน 1,817 ครั้งแชร์หน้านี้: