ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองกลาง ซอย 9 บ้านกิ่วแลป่าเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 11 พฤษภาคม 2566
  • อ่าน 154 ครั้งแชร์หน้านี้: