ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


map locationข้อมูลตำบลแม่วาง

เลือกหมวดข้อมูล

โรงทอผ้าพระราชทาน และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 บ้านดอนเปา

  • 28 กุมภาพันธ์ 2566
  • อ่าน 2,645 ครั้ง

โรงทอผ้าพระราชทาน

ปี พ.ศ. 2521 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าก่อตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกาด และสร้างโรงทอผ้าพระราชทานบริเวณเดียวกับศาลารวมใจโดยทรงมีพระราชดำริว่า สตรีชาวเชียงใหม่เป็นผู้คุ้นเคยกับผ้ายกน่าจะฝึกได้ง่าย เริ่มแรกฝึกหัดให้ทอผ้าฝ้ายผืนเล็ก โดยครูจากจังหวัดลำพูน เมื่อคนใดมีฝีมือดีจึงได้ทอผ้ายกไหม และยกดิ้นทอง ดิ้นเงิน เมื่อเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่ภูพิงค์ราชนิเวศน์ ได้ทรงพระกรุณาส่งข้าราชบริพารในพระองค์มาสอนการปักซอยแบบไทยด้วยไหมเส้นละเอียดแก่สมาชิกศิลปาชีพบ้านกาด ส่งผลให้การปักซอย แบบไทยเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านกาดจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งการปักเหล่านี้ได้รับการกล่าวขวัญว่ามีความสวยงามประณีตเสมือนภาพเขียน ผลงานสมาชิกศิลปาชีพบ้านกาดทุกชิ้นจะได้รับวัตถุดิบและแบบลวดลายจากร้านจิตรลดา และเมื่อปักและทอผ้าเสร็จแล้วจะส่งให้ คุณหญิงดารารัตน์ ณ ลำพูน ผู้จัดการร้านจิตรลดา สาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดส่งกลับยังร้านจิตรลดาเพื่อจำหน่ายแล้วนำรายได้หมุนเวียนกลับมาสู่สมาชิกผู้ผลิตผลงานต่อไป


ส่งมอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ

ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วิรานุวัตติ์ เลขานุการคณะกรรมการร้านจิตลดาในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เป็นประธานรับมอบอาคารเฉลิมพระเกียรติจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ส่งมอบเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2548 อาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกาดอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะอาคารทรงล้านนา ชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 164 ตารางเมตร อยู่บริเวณใจกลางของพื้นที่และอยู่ทางทิศเหนือของศาลารวมใจและโรงทอผ้าพระราชทาน ยามปกติจะใช้เป็นพื้นที่ทำงานส่วนงานปักผ้าของสมาชิกศิลปาชีพ ผนังด้านหลังใช้เป็นที่เก็บผลิตภัณฑ์อุปกรณ์งานปักและห้องเก็บของโดยมีส่วนหนึ่งพร้อมที่จะใช้เป็นที่ทรงงานในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ ในการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกาด ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่วางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 มกราคมพ 2548 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2548 นอกจากนี้บริเวณโดยรอบอาคารและพื้นที่ต่อเนื่อง จังหวัดเชียงใหม่ได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการปรับปรุงภูมิทัศน์แบบบูรณาการ รวมถึงระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและจัดภูมิทัศน์แนวรั้วยึดหลักเศรษฐกิจพึ่งตนเอง ตามแนวพระราชดำริปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับประชาชนในละแวกได้ใช้ประโยชน์แชร์หน้านี้: