<
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข่าวประชาสัมพันธ์

"งานเกษตรเม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ" ประจำปี 2566

  • 5 กันยายน 2566
  • อ่าน 4,092 ครั้ง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงาน "งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ" ในระหว่างวันที่ 16-25 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฉลองครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ

โดยในงานจะมีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานด้านการเกษตรด้วยการเปิดฐานเรียนรู้ การจัดแสดงการประกวดพืช สัตว์ การเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ สัมมนาวิชาการ แสดงแปลงสาธิต การจำหน่ายผลิตผลการเกษตรที่มีคุณภาพ ผลงาน/นวัตกรรม รวมถึงกิจกรรมจากเครือข่าย องค์กรส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย

ทั้งนี้หากหน่วยงานใดต้องการเข้าศึกษาดูงานแบบหมู่คณะ สามารถติดต่อ/ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือโทร. 053-873015

งานประชาสัมพันธ์

โทร. 053489406-7 ต่อ 60แชร์หน้านี้: