ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่

  • 5 กันยายน 2566
  • อ่าน 114 ครั้งแชร์หน้านี้: