ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข่าวกิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน บ้านดอนเปา

  • 8 กันยายน 2566
  • อ่าน 629 ครั้ง

การดำเนินงานโครงการตามนโยบายร่วมกันของฝ่ายบริหารเทศบาล และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่วาง เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่วาง ให้มีสภาพที่ดี สวยงาม และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับชุมชน โดยเฉพาะปัญหาในช่วงฤดูฝนที่อาจเกิดน้ำขังบนถนนหรือในบริเวณต่าง ๆ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นต้น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/9 บ้านดอนเปา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมาตร ยาว 194 เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มดำเนินการตามสัญญาจ้างวันที่ 8 สิงหาคม ถึงวันสิ้นสุดสัญญา 11 ตุลาคม 2566 รวมระยะเวลา 65 วัน งบประมาณตามสัญญา 353,000 บาท

งานประชาสัมพันธ์

โทร. 053489406-7 ต่อ 60 หรือ 0956866941แชร์หน้านี้: