ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข่าวกิจกรรม

สาธารณสุขอำเภอแม่วาง ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่วาง ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพอาหาร กาดจันทร์

  • 12 กันยายน 2566
  • อ่าน 439 ครั้ง

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักสาธาณสุขอำเภอแม่วาง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่วาง ได้ร่วมกันลงพื้นที่ ตลาดนัดเพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ตลาดนัดวันจันทร์ (กาดจันทร์) สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

โดยในการนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบร้านค้าที่ดำเนินกิจการประเภทของทอด รวมทั้งสิ้น 19 ร้าน เพื่อตรวจหาสารโพลาร์(น้ำมันเสื่อมคุณภาพ)ในน้ำมันทอดซ้ำ ด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำมัน ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่ามีร้านค้าที่พบสารโพลาร์มากกว่า 25% จำนวน 2 ร้าน ร้านค้าที่พบสารโพลาร์อยู่ในช่วง 20-25% จำนวน 5 ร้าน และร้านค้าที่พบสารโพลาร์น้อยกว่า 20% จำนวน 12 ร้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะได้แจ้งให้เจ้าของร้านทราบเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อไป

งานประชาสัมพันธ์

โทร. 053489406-7 ต่อ 60 หรือ 0956866941แชร์หน้านี้: