ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข่าวกิจกรรม

ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  • 13 กันยายน 2566
  • อ่าน 568 ครั้ง

การบริหารงานด้านการปกครอง การบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่วางยังคงเป็นอีกบทบาทที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่วาง ที่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ให้ปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมไปถึงทรัพย์สินอันเป็นส่วนรวมของชุมชนให้คงอยู่ในสภาพที่ดีและสามารถให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด

อาทิเช่น การรับ-ส่งผู้ป่วยตามใบนัดแพทย์ ที่เราได้ดำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการรับคำร้องผ่านระบบออนไลน์ที่เรียกว่า ระบบ ONE STOP SERVICE (ศูนย์บริหารจัดการหนึ่งเดียวแม่วางใกล้คุณ) และ แพลตฟอร์มออนไลน์ Traffy Fondue เทศบาลตำบลแม่วาง , การให้การช่วยเหลือกู้ชีพกู้ภัย ทั้งอุบัติเหตุบนถนน การจับสัตว์เลื่อยคลานภายในบ้านที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย การรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน และรวมไปถึงเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลบนท้องถนนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่ เช่น เศษผลผลิตทางการเกษตร เศษหิน,ดิน,ทราย และน้ำมัน เป็นต้น

โดยการดำเนินงานดังกล่าวนี้ก็เป็นภารกิจหลักของพนักงานและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่วาง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดเทศบาล และการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลแม่วาง นั่นเอง

ช่องทางการเข้าถึงการบริการ ยื่นคำร้องต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแม่วาง มี 2 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่

ช่องทางที่ 1 : เว็ปไซต์ ของเทศบาลตำบลแม่วาง ระบบ One Stop Service

ช่องทางที่ 2 : Traffy Fondue เทศบาลตำบลแม่วาง


งานประชาสัมพันธ์

โทร. 053489406-7 ต่อ 60 หรือ 0956866941แชร์หน้านี้: