ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข่าวกิจกรรม

อสม. เทศบาลตำบลแม่วางจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

  • 12 กันยายน 2566
  • อ่าน 589 ครั้ง

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. อสม.ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่วางได้จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

โดยกลุ่มเป้าหมายในโครงการครั้งนี้ ก็ประกอบด้วย อสม. ทั้ง 8 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่วาง และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่วาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จำนวน รวม 867 คน ให้เข้ารับการฝึกอบรมด้านการช่วยฟ้นคืนชีพพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดสมาชิกหมอหมู่บ้านเพิ่มขึ้นและสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกวิธี

ซึ่ง อสม. แต่ละหมู่บ้านได้จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการเพื่อเสนอให้กับทางผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่วางเพื่ออนุมัติดำเนินการโครงการและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจำนวนหมู่บ้านละ 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 160,000 บาท โดยจะเริ่มดำเนินการต่อเนื่องตลอดเดือน กันยายน 2566

งานประชาสัมพันธ์

โทร. 053489406-7 ต่อ 60 หรือ 0956866941แชร์หน้านี้: