ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข่าวประชาสัมพันธ์

การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และ ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ในคณะกรรมการประกันสังคม

  • 8 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 265 ครั้ง

ด้วยสำนักงานประกันสังคมจะได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ซึ่งกำหนดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยนาจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็ปไซต์ WWW.sso.go.th หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ตั้งแต่วันที่ 12-31 ตุลาคม 2566 และสำหรับผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตน สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขา ตั้งแต่วันที่ 25-31 ตุลาคม 2566

อ่านประกาศคลิกดาวน์โหลดได้ที่ รายการเอกสาร

งานประชาสัมพันธ์

053-489406-7 ต่อ 60

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน 1.91 MB. 14


แชร์หน้านี้: