<
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข่าวกิจกรรม

จิตอาสาพนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง เก็บขยะในพื้นที่เทศบาลเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว

  • 5 เมษายน 2567
  • อ่าน 741 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่วาง ได้ดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำรักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะในพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่วาง และเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างถนน แหล่งน้ำ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ให้มีความสวยงาม พร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อเวลา 09.00 น. โดยมีนายธัญญะ ปิยะพันธ์โอภาส เลขานุการนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการกล่าวให้ข้อคิดและทัศนคติที่ดีในการช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และได้แบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

ชุดที่ 1 เก็บขยะบริเวณ 2 ข้างทาง ถนนด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง ไปจนถึง บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านกาดเขมวังส์ และ ในหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านกิ่วแลป่าเป้า

ชุดที่ 2 เก็บขยะบริเวณ 2 ข้างทาง ตั้งแต่ป้อมตำรวจหมู่ 5 บ้านกาด ไปจนถึง ตลาดอุ๊ยคำ หมู่ที่ 4 บ้านดอนเปา

ชุดที่ 3 บริเวณชุมชนรอบอาคารสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 4 บ้านดอนเปา

งานประชาสัมพันธ์ 053-489406-7 ต่อ 60แชร์หน้านี้: