<
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข่าวประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมโรค เปิด 5 โรค ที่มากับหน้าร้อน

  • 26 เมษายน 2567
  • อ่าน 91 ครั้ง

กรมควบคุมโรคได้ออกประกาศ เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 ซึ่งกรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามทางสุขภาพ จึงมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน โดยได้เปิดโรค 5 โรคที่มักจะเกิดในช่วงฤดูร้อน โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ ได้แก่

1. โรคอาหารเป็นพิษ

2. โรคอหิวาตกโรค

3. โรคอุจาระร่วมเฉียบพลัน

4. โรคไว้รัสตับอักเสบ เอ

5. ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย

นอกจากนี้ยังเตือนภัยสุขภาพ ได้แก่

1.การเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อน

2.การบาดเจ็บ และเสียชีวิตจาการจมน้ำ

งานประชาสัมพันธ์

053489406-7แชร์หน้านี้: