<
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornประกาศเทศบาล

รับสมัครสอบคัดเลือก ครูผู้สอน

  • 9 พฤษภาคม 2567
  • อ่าน 279 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา สังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกียวกับการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาได้ สามารถควบคุมดูแลฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสามารถในการใช้งาน Computer โปรแกรม Microsoft Office ได้

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร และ ใบสมัครได้ที่ รายการเอกสาร

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศ และ ใบสมัคร 203 KB. 75


แชร์หน้านี้: