<
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornประกาศเทศบาล

ประกาศเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือประชาชน

  • 7 เมษายน 2567
  • อ่าน 62 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่วาง ขอประกาศจัดตั้งและเปิดให้บริการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณี เหตุวาตภัย ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2567 ซึ่งจะให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่วางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 ผ่านมาแชร์หน้านี้: