<
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ได้รับคัดเลือกและจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

  • 15 พฤษภาคม 2567
  • อ่าน 77 ครั้ง

สำนักปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่ง ที่ 12/2567 เรื่อง อนุญาตให้เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งถึงแก่ความตาย โดยอนุญาต ดังนี้

1.อนุญาตให้เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ถึงแก่ความตายในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 39 ราย 47 แปลง เนื่อที่ประมาณ 307-3-74 ไร่

2.ให้เกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตให้ได้รับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งถึงแก่ความตาย เข้ารับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันคำสั่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ

3.หากผู้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งถึงแก่ความตายรายใด เห็นว่าคำสั่งปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ดังกล่าวไม่ถูกต้อง สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันปิดประกาศ

งานประชาสัมพันธ์

0956866941

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศ 4.33 MB. 23


แชร์หน้านี้: