<
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2567

  • 28 พฤษภาคม 2567
  • อ่าน 1,940 ครั้ง

ด้วยสภาสมาคมสตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2567 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2567 โดจจะจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูน เผยแพร่พระกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่

ในโอกาสนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการพิจารณคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวีอย่างสูงต่อแม่ เพื่อรับคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในงานวันแม่แห่งชาติ

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ ได้ส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสดังกล่าว โดยสามารถกรอกแบบประวัติทางเว็ปไซต์ www.NCSWT.or.th พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ ส่งไปยังประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชวิถี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2567

ดาวน์โหลดประกาศ และ แบบกรอกประวัติได้ที่ รายการเอกสาร (ด้านล่าง)

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด

053489406-7 ต่อ 60

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศ 166 KB. 43
2 แบบ 419 KB. 36


แชร์หน้านี้: